E-Kréta

Egészségügy (0210) - Alapápolási munkatárs

  Az alapápolási munkatársak rendkívül fontos és felelősségteljes szerepet töltenek be az egészségügyi ellátásban. Az alapápolási munkatársak munkaköre az egészségügyi alapellátásban és a kórházi környezetben is elengedhetetlenül szükséges. Az alapápolás során biztosítják a betegek komfortját és segítenek a betegek szükségleteinek kielégítésében.

  Az alapápolás munkája során az egészségügyi és etikai normák betartásával részt vesznek az egészségügyi ellátás megelőző, gyógyító-, gondozó-, és rehabilitációs folyamataiban. Az alapápolás résztvevői az ápolási folyamat megvalósításában olyan egyénre szabott, holisztikus szemléletű ellátást biztosítanak, amely az adott beteg szükségleteit és állapotát figyelembe veszi.

  Az alapápolási munkatársak feladatkörébe tartozik a betegbiztonság megteremtése és fenntartása, valamint a biztonságos betegkörnyezet kialakítása. Fontos, hogy az alapápolási munkatársak folyamatosan figyeljenek a beteg állapotára és felismerjék a megváltozott fiziológiai szükségletekkel járó állapotokat. Emellett részt vesznek a vizsgálati minták és váladékok vételében és kezelésében, és betegágy melletti egészségügyi eljárásokat is elvégeznek, például előretöltött fecskendő segítségével subcutan injekciókat adnak.

  Az alapápolási munkatársak számos további feladatot is ellátnak, mint például a sztómával vagy állandó katéterrel kapcsolatos gondozás, vagy a mesterséges táplálásban való részvétel. Részük lehet diagnosztikus és terápiás eljárások előkészítésében és lebonyolításában, valamint az egészségügyi dokumentáció vezetésében is. Az alapápolási munkatársaknak szorosan együtt kell működniük az ellátó team tagjaival és megfelelő kommunikációval kell rendelkezniük a betegekkel és hozzátartozókkal. Pszichés támogatást is nyújtanak a betegnek és családjának.

  Az alapápolási munkatársak folyamatosan figyelik és jelzik az ápolónak vagy orvosnak a beteg állapotában bekövetkezett változásokat. Ha szükséges, elsősegélyt is nyújtanak a betegnek. Az egészségfejlesztési tevékenységekben is aktívan részt vesznek, és hozzájárulnak az egészségügyi intézmények működésének fejlesztéséhez.

  Az alapápolás és betegellátás elengedhetetlen eleme az egészségügyi ellátásnak. Az alapápolási munkatársak odafigyelnek a betegek minden szükségletére és ápolási terv alapján cselekszenek. Az ápolási folyamatban való részvételük biztosítja a betegek biztonságát és a minőségi betegellátást.