E-Kréta

Mentesítések


MAGÁNTANULÓ

ELJÁRÁS AZ SNI-S ÉS A TBMN-ES TANULÓKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL

  A belépő kilencedikesek a korábbról meglévő érvényes szakvéleményüket év elején hozzák be. Ezzel együtt nyújtsanak be szülői kérelmet a szakvélemény javaslatainak megfelelően.

 • A szülő kéri az iskola közbenjárását a tanuló vizsgálatához, VAGY
 • az iskola kéri a szülő közbenjárását a tanuló vizsgálatához.
 • Az osztályfőnök általános jellemzést ír a tanulóról,
 • Az érintett szaktanárok pedagógiai véleményt írnak a szülői kérelemtől vagy a beleegyezéstől számított egy héten belül.
 • Az osztályfőnök a teljes anyagot átadja az igazgatónak, aki kísérőlevelet ír.
 • Ezt a kísérőlevelet alá kell iratni a szülővel (a tanulóval küldjük el, az osztályfőnök vegye vissza tőle).
 • Az anyagot az iskola küldi el a nevelési tanácsadónak vagy szakértői bizottságnak.
 • Ezek után a nevelési tanácsadó vagy szakértői bizottság veszi fel a kapcsolatot a szülővel (ha 2 hétig nem jelentkeznek, a szülő érdeklődjön telefonon).
 • A szakvéleményt megkűldik az iskolának és a szülőnek.
 • A szülő a szakvélemény alapján fogalmazza meg kérelmét, milyen könnyítést, felmentést kér gyermeke számára. Csak a szakvéleményben foglalt javaslat alapján nyújthat be kérést.
 • Az igazgató határozatot hoz (felmentésről, könnyítésről), ezt eljuttatja a szülőnek és az osztályfőnöknek.
 • Az osztályfőnök bevezeti a naplóba a határozat tartalmát.
 • Gondoskodik róla, hogy az érintett tanárok megismerjék annak tartalmát, és gondoskodik a határozatban foglaltak betartásáról, pl. :
  • ellenőrzi, hogy a diák jár-e megfelelő felzárkóztatóra
  • értékelése a megfelelő módon történik-e.