E-Kréta

Ösztöndíj


 Az ösztöndíj mértéke:

  • Technikumi ágazati alapoktatásban (9-10 osztály) az ösztöndíj alapjának 8%-a, 8.000 Ft/hó
  • Szakképző iskolai ágazati alapoktatásban (9. osztály) az ösztöndíj alapjának 16%-a, 16.000 Ft/hó
  • Ezt követően amennyiben nem duális szakirányú oktatásban részesül a tanuló, tehát nem cégnél van foglalkoztatva munkaszerződéssel, hanem a szakképző intézményben marad, a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga alapján az alábbi mértékű ösztöndíjat kaphatja:
   • osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van, ösztöndíj alapjának 8 %-a, 8.000 Ft / hó
   • osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van, ösztöndíj alapjának 25 %-a, 25.000 Ft / hó
   • osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van, ösztöndíj alapjának 42 %-a, 42.000 Ft / hó
   • osztályzatok átlaga 4,49 fölött van ösztöndíj alapjának 59 %-a, 59.000 Ft / hó

  Két esetben nem részesülhet a tanuló ösztöndíjban:

 1. Amennyiben a tanulót évfolyamismétlésre kötelezték, a megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban, adott tanév hátralévő részében
 2. A tanuló igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 6 foglalkozást.

 Egyszeri pályakezdési juttatás:

  Az első szakma megszerzését követően az alábbi mértékű egyszeri juttatást kapják a tanulók. Az alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2023. január 1-én 100.000 Ft), mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ.

 • szakmai vizsga eredménye 2,00–2,99 között van, a pályakezdési juttatás: 133%, 133.000 Ft
 • szakmai vizsga eredménye 3,00–3,99 között van, a pályakezdési juttatás: 184%, 184.000 Ft
 • szakmai vizsga eredménye 4,00–4,49 között van, a pályakezdési juttatás: 243%, 243.000 Ft
 • szakmai vizsga eredménye 4,49 felett van, a pályakezdési juttatás: 302%, 302.000 Ft